Aktualności

Aktualności

Czy Twoja firma jest gotowa na RODO? Czym jest RODO i jak się przygotować na zmiany w przepisach?

12.01.2018


Już 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Nowe rozporządzenie „RODO” albo inaczej „GDPR” ma szczególne znaczenie dla wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozporządzenie porządkuje dotychczas obowiązujące przepisy – wprowadza liczne zmiany, a także rozszerza obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Założeniem rozporządzenia jest między innymi umożliwienie osobom fizycznym egzekwowania swoich praw – do informacji o zakresie przetwarzania danych, zmiany tych danych, a także do tak zwanego zapomnienia, czyli wymazania danych osoby fizycznej z bazy firm je przetwarzających.

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do informowania organów nadzorujących o incydentach naruszających zasady ochrony danych osobowych, a w niektórych wypadkach konieczne będzie powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Z drugiej strony RODO wyposaża organy nadzorujące w narzędzia, dzięki którym egzekwowanie obowiązków nałożonych na przedsiębiorców stanie się realne. Rozporządzenie zakłada kary finansowe do wysokości 20 mln euro lub 4% rocznego obrotu firmy, które w przypadkach naruszenia zasad będą dla firm dotkliwe.

Jak wobec tego dobrze przygotować się do RODO? W praktyce implementacja przepisów to dostosowanie procesów biznesowych oraz bezpieczeństwa informacji, dokumentacji wewnętrznej, a także systemów informatycznych. Przygotowanie całej organizacji do realizacji założeń rozporządzenia w tak krótkim czasie stanowi duże wyzwanie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów przygotowaliśmy kompleksową ofertę wsparcia przedsiębiorstw we wdrożeniu RODO w zakresie systemów informatycznych. Proponowane przez nas działania obejmują takie elementy, jak:

- Audyt, którego wynikiem będzie ocena stanu obecnego oraz rekomendacje dostosowania systemów i infrastruktury do wymogów RODO

- Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych

- Dostosowanie środowiska informatycznego zgodnie z wynikami audytu

- Dostosowanie dokumentacji związanej ze środowiskiem informatycznym do wymogów RODO

- Audyty kontrolne

- Wsparcie w realizacji założeń RODO – m.in. informowania o incydentach naruszenia przepisów, a także prawa konsumenta do zapomnienia

- Wsparcie w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych lub całkowite przejęcie na siebie tej funkcji


 

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY BLIŻSZYMI INFORMACJAMI, ZOSTAW NAM SWOJE DANE KONTAKTOWE ALBO ZADZWOŃ.

Autor: