purpleBACKUP

purpleBACKUP

Przejdź do strony: Bezpieczestwo informacji

Audyt bezpieczeństwa

  • Badanie oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych i serwerach.
  • Badanie konfiguracji działających stacji roboczych i serwerów.
  • Przegląd zabezpieczeń wewnętrznych sieci i ochrony antywirusowej.
  • Badanie legalności oprogramowania (porównanie stanu faktycznego z posiadanymi licencjami).
  • Badanie sposobu wykorzystania narzędzi informatycznych oraz efektywności działania systemów i procedur.
  • Przegląd zgodności firmy pod kątem ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
  • Zasady tworzenia oraz przechowywania kopii zapasowych oraz procedur odtworzeniowych.
  • Badanie poziomu aktualizacji systemów oraz sposób ich realizacji.