Case studies

Case studies

Hawle Sp. z o.o. Fabryka armatury

06.02.2017
Hawle Sp. z o.o. Fabryka armatury

Wdrożone rozwiązanie objęło swym zasięgiem dwa rodzaje użytkowników – mobilnych przedstawicieli handlowych wraz z administracją z bezpośrednim dostępem do systemu CRM oraz firmy projektowe, dla których przygotowano zewnętrzny portal do rejestrowania swoich projektów.


Schur Flexible Poland Sp. z o.o.

06.02.2017
Schur Flexible Poland Sp. z o.o.

Wdrożone rozwiązanie w całości zostało oparte o system Dynamics CRM, zintegrowany z systemem Microsoft Exchange. Projekt zakładał utworzenie swoistej strefy wiedzy o kliencie, skupiającej w jednym miejscu funkcjonalności przygotowywane dla pracowników różnych działów przedsiębiorstwa.