Partnerzy

Partnerzy

Współpracujemy z różnymi firmami trzecimi w celu uzupełnienia naszej oferty oraz kompleksowego wykonania projektu. Dostarczając usługi naszych współpracowników, przejmujemy rolę integratora, koordynatora i gwaranta jakości.

Nasi Partnerzy to doświadczeni specjaliści i zaufani ludzie, z którymi wiąże nas wspólne wieloletnie doświadczenie w różnych obszarach działania.

Współpraca z naszymi partnerami rozszerza naszą ofertę o takie kompetencje jak:

 

 

Coaching
SKUTECZNIE ROZWIJAMY ORGANIZACJE


Każda organizacja, w cyklu swojego życia, doświadcza nieustannie zmian m.in. po to, by "wejść na nowy poziom", zmienić model biznesowy, wprowadzić narzędzia wspierające zarządzanie, wykreować strategię wejścia na nowe rynki lub z nowym produktem, a także przekroczyć własne ograniczenia, wyjść z sytuacji kryzysowych.

Zarządzanie zmianą, w tym kontekście, jest procesem. Nie przebiega według gotowych schematów i prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzą w zespole ludzkim, np. jednym z czynników zaburzającym przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany, a kluczowym warunkiem przeprowadzenia trwałej zmiany jest dobra diagnoza.

Kompleksowo wspieramy w przeprowadzeniu zmiany w organizacji.
Obszary wsparcia m.in.:

  • Rozwój działu handlowego (także innych działów, zespołów zadaniowych),
  • Zwiększenie poziomu sprzedaży, zwiększenie efektywności,
  • Doradztwo strategiczne i operacyjne,
  • Doradztwo w zakresie budowania od postaw, doskonalenia relacji z klientami,
  • Pomoc w rekrutacji, szkoleniach (kompetencje miękkie oraz zarządcze),
  • Wsparcie w negocjacjach z potencjalnymi oraz bieżącymi klientami,
  • Wdrożenie systemu zarządzania, narzędzi wspierających zarządzanie.
Przejdź do strony: Programowanie
Przejdź do strony: Urządzenia drukujące