Zarządzanie Środowiskiem wydruku

Zarządzanie Środowiskiem wydruku

Przejdź do strony: Wydruki
Przejdź do strony: Ekologiczne zarządzanie

Dzierżawa urządzeń drukujących

W ramach współpracy partnerskiej dzierżawimy urządzenia drukujące dopasowane do zapotrzebowania na wydruki w Twojej firmie. Dostarczamy urządzenie, dbamy o jego działanie, konserwujemy i naprawiamy. W ramach umowy dzierżawy płacisz jedynie za liczbę wydrukowanych stron w danym okresie rozliczeniowym.

Przejdź do strony: Zarządzanie eksploatacja
Przejdź do strony: Audyt wydruków