Hawle Sp. z o.o. Fabryka armatury

Hawle Sp. z o.o. Fabryka armatury

Hawle Sp. z o.o. Fabryka armatury

06.02.2017

 

 

Międzynarodowa firma produkcyjno – handlowa z branży przemysłowej, z rozbudowaną siecią przedstawicieli handlowych pracujących w terenie. W ramach współpracy z firmami zajmującymi się projektowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej, firma udostępnia narzędzia pozwalające na projektowanie rozwiązań z użyciem produktów, które wytwarza.   

Przed wdrożeniem systemu Dynamics CRM firma borykała się głównie z problemami sprawozdawczymi, a także wydajnościowymi oraz małą elastycznością systemów do obsługi zewnętrznych firm projektowych. Posiadane oprogramowanie nie spełniało wymogów mobilności oraz nie umożliwiało wprowadzania zmian i rozwiązań dopasowanych do zmieniających się warunków. 

Wdrożone rozwiązanie objęło swym zasięgiem dwa rodzaje użytkowników – mobilnych przedstawicieli handlowych wraz z administracją z bezpośrednim dostępem do systemu CRM oraz firmy projektowe, dla których przygotowano zewnętrzny portal do rejestrowania swoich projektów. 

Przedstawiciele handlowi dostali narzędzie pozwalające na szybki przegląd historii relacji z klientami, uwzględniający zarówno działania powiązane z klientem, które sami rejestrują (takie jak spotkania, maile, ustalenia), jak i dokumenty tworzone przez dział sprzedaży. Dzięki temu mogą na bieżąco przeglądać historię kontaktów z klientem, co pozwala im na lepsze przygotowanie się do spotkania z klientem.  
Drugim obszarem objętym wdrożeniem Dynamics CRM jest moduł zarządzania projektami wraz z zewnętrznym portalem dla firm projektowych. Kompleksowe rozwiązanie jest formą programu lojalnościowego, który przewiduje nagradzanie swoich uczestników za usługi objęte systemem. Umożliwia proste zakładanie i projektowanie rozwiązań, które są nagradzane, zgodnie z obowiązującym w systemie programem punktowym. System umożliwia także zarządzanie promocjami, które administracja ogłasza poprzez moduł główny CRM. Tu też możliwa jest edycja administracyjna projektów zakładanych przez portal zewnętrzny. W rozwiązaniu zaimplementowano system powiadomień zarówno użytkowników zewnętrznych, jak i handlowców oraz administrację zaangażowanych w proces obsługi projektów. 

logo
Autor: Magdalena Szkudlarek
magdalena.szkudlarek@symbioza.it