PaperCut

PaperCut

 

 

 

 

 

Oprogramowanie do zarządzania wydrukami pomogło ponad 50.000 organizacjom na całym świecie obniżyć koszty drukowania oraz zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.

Korzyści z wdrożenia rozwiązania PaperCut

Kontrola kosztów dla każdego działu lub
użytkownika za każdą kopię,
wydruk, skan i fax.
Zarządzanie kopiarkami, drukarkami
i użytkownikami z poziomu
interfejsu www.
Raporty użycia i kosztów za stronę wydruku
rozdzielone na użytkowników,
urządzenie i parametry.
Urządzenia dostępowe z obsługą logowania
domenowego, kodu konta lub
ID / karty HID
Wprowadzenie odpowiedzialnego korzystania
poprzez zastosowanie zasad,
ograniczeń i powiadomień.
Bezpieczeństwo dokumentów poufnych
w każdym miejscu dzięki
Find-Me print.
Przejdź do strony: Proces