header-img

purpleBACKUP

 

 

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Symbioza.IT to proces trójwarstwowy. Chronimy Twoje informacje przed utratą poufności, gwarantujemy ich dostępność i integralność.

Niezależnie od tego, czy są to zdarzenia przypadkowe (awarie lub błędy oprogramowania), czynniki naturalne (wyładowania elektryczne, powodzie, pożary), czy celowe działania ludzkie, wiemy jakie rozwiązanie zastosować i jak zapewnić możliwość odtworzenia wykonanych kopii zapasowych.

Usługa tworzenia i zarządzania backupem dostarczana przez Symbioza.IT: purpleBACKUP

purpleBackup

W zależności od potrzeb wykonywany jest backup Twoich danych z komputerów stacjonarnych, laptopów, urządzeń mobilnych, serwerów oraz baz danych, np. Microsoft SQL.

Nasze rozwiązanie pomoże Ci w sprawny sposób wykonywać cykliczne kopie bezpieczeństwa oraz w razie awarii szybko przywrócić utracone dane. Dodatkowo do pakietu z oprogramowaniem gwarantujemy osobistego doradcę.

Przejdź do strony: Audyt bezpieczeństwa