Pomoc zdalna

Pomoc zdalna

Jeżeli potrzebujesz pomocy:

Skorzystaj z pomocy zdalnej dla naszych klientów usługi Help Desk. 
Prosimy kliknąć przycisk pobierz, oraz postępować zgodnie z instrukcją.

Specjalna wersja Team Viewer dla naszych klientów

Jeśli nie jesteś naszym klientem lub nie posiadasz dostępu do tej usługi,  
skontaktuj się bezpośredni z działem sprzedaży. 

Instrukcja

1

Uruchom pobrany plik

Uruchom pobrany plik (TeamViewerQS ) poprzez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy.

2

Zatwierdź uruchomienie

Jeśli pojawi się okno komunikatu o zabezpieczenu, pozwól na uruchomienie programu wybierając przycisk „Uruchom”

3

Odczytaj dane

Pojawi się okno z wypisanym numerem ID komputera oraz hasłem. Proszę o podanie serwisantowi tych danych w celu uzyskania pomocy zdalnej