Partnerzy

Partnerzy

Przejdź do strony: Coaching

 

Programowanie
 

Zarządzanie pełnym procesem wytworzenia oprogramowania na indywidualne zamówienie, od analizy wymagań, poprzez przygotowanie projektów funkcjonalnych i definicję przyszłej architektury, po wdrożenie, optymalizację oraz serwisowanie i dalszy rozwój stworzonej aplikacji. Polecamy, jeśli potrzebujesz więcej niż oferują dostępne na rynku gotowe aplikacje, albo chcesz uzupełnić już wdrożone oprogramowanie o rozwiązania specyficzne dla procesów biznesowych swojej firmy.

W realizowanych przez nas projektach działamy jako lider projektu albo jako podwykonawca usług projektowo-programistycznych. W ramach realizowanych projektów stosujemy zwinne metodyki zarządzania. Jesteśmy przekonani, że tylko efektywna komunikacja i bliska współpraca z naszymi klientami pozwalają na wypracowanie optymalnych rozwiązań.

Mamy świadomość, że większość naszych klientów nie jest specjalistami od technologii informatycznych. Jednocześnie rozumiemy, że Państwo najlepiej znacie swoje procesy biznesowe, otoczenie rynkowe i potrzeby. Stąd każdorazowo staramy się poznać specyfikę prowadzonej przez Państwa działalności, zdefiniować i opisać wymagania biznesowe, a w dalszej kolejności przedstawić propozycje narzędzi informatycznych wspierających ich realizację.

Przejdź do strony: Urządzenia drukujące