Elementy DSS

Elementy DSS

Przejdź do strony: Microsoft Power BI

 

 

Raportowanie

  • Narzędzia własne Microsoft Dynamic,
  • Microsoft Excel [Pover Pivot, tabele przestawne, MS Query, ODBC],
  • SQL Server Reporting Services.

Tworzone raporty często wykorzystują różne źródła danych. Dzięki temu możliwa jest np. analiza relacji między sprzedażą zaewidencjonowaną w systemie ERP a aktywnością przedstawicieli handlowych.

Przejdź do strony: Elementy systemów wspomagania decyzji